Raziskave in razvoj

RR1Področja:

  • Etalonske baze
  • Kalibracije
  • Merilna negotovost
  • Programska oprema
  • Upravljanje kakovosti v podjetjih
  • Razvoj avtomatiziranih merilnih naprav

Raziskave in razvoj potekajo v sklopu nacionalnih raziskovalnih programov, mednarodnih projektov in sodelovanja z industrijo. Raziskave so usmerjene predvsem na področja dimenzionalnega meroslovja in upravljanja kakovosti v industriji, na razvojnem področju pa je poseben poudarek na merilnih napravah za posebne merilne naloge po naročilu in merilnih metodah ter programski in strojni opremi (modularna gradnja pri nas razvitih programskih in strojnih komponent s pomočjo namenskih mikroprocesorskih krmilnikov). Posebej pomembno je na tem področju sodelovanje z domačo industrijo, Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport, Uradom RS za meroslovje, Slovenskim inštitutom za standardizacijo, tujimi univerzami (Graz, Zagreb, Dunaj, Erlangen, Eindhovem, …), evropskimi nacionalnimi meroslovnimi inštitutu (NMi Nizozemska, PTB Nemčija, BNM-LNE Francija, …) ter z združenjem evropskih nacionalnih laboratorijev EURAMET.