O nas

Znanstveno-raziskovalno delo laboratorija je usmerjeno predvsem v razvoj meroslovnih aplikacij za praktično uporabo v industriji, znanosti in drugih panogah. Laboratorij opravlja tudi storitveno dejavnost na področjih industrijskega in znanstvenega meroslovja ter sistemov vodenja kakovosti, ki obsega umerjanje in strokovno usposabljanje.

Zaposleni

Ime in Priimek Delovno mesto Kabinet Telefon E-pošta
red. prof. dr. Bojan Ačko vodja laboratorija D1-010 02 220 7581 kontakt
dr. Lucija Črepinšek Lipuš asistent D1-004 02 220 7762 kontakt
dr. Rok Klobučar asistent D1-004 02 220 7608 kontakt
Mitja Mlakar, dipl. inž. tehniški sodelavec D1-004 02 220 7587, 7884 kontakt
Jasna Tompa, mag. inž. oblik. in tekst.mat. tehniški sodelavec D1-004 02 220 7913 kontakt

Univerza v Mariboru

Fakulteta za strojništvo
Laboratorij za tehnološke meritve (D1 005)
Smetanova ul. 17
2000 Maribor

 

Vodja laboratorija:
red. prof. dr. Bojan Ačko

 

 

Spletna stran Fakultete za strojništvo
www.fs.um.si