Kalibrirne in merilne zmogljivostiCalibration and measurement capabilities (CMC)

Preglednica CMC-jev

Kalibracijske in merilne zmogljivosti (CMC) so najboljše zmogljivosti laboratorija, ki so v skladu z Dogovorom o medsebojnem priznavanju nacionalnih merilnih etalonov ter kalibracijskih in merilnih certifikatov, izdanih v nacionalnih merilnih institicijah (MRA), ki ga je predpisala Republika Slovenija, ter so navedene v dodatku C k MRA in se vodijo v podatkovni bazi Mednarodnega urada za uteži in mere (BIPM).CMC table

Calibration and Measurement Capabilities (CMC) are the best laboratory capabilities that are in conformance with the CIPM MRA, which was signed by the Republic of Slovenia, and are stated in Appendix C to MRA. They are managed in the BIPM database.