DejavnostiActivities

 • vzdrževanje nacionalnega etalona za veličino dolžina,
 • vzdrževanje sledljivosti na mednarodni nivo na primarni etalon,
 • sodelovanje v mednarodnih znanstveno-raziskovalnih projektih,
 • sodelovanje v mednarodnih interkomparacijah in komitejih,
 • usposabljanje,
 • kalibracije meril za stranke.

Dejavnosti nosilca nacionalnega etalona sofinancira Urad za meroslovje RS (MIRS).

 • maintaining the national standard for length,
 • maintaining traceability to the international level to primary standard,
 • co-operation in the international scientific R&D projects,
 • co-operation in the international intercomparisons and committees,
 • training of experts,
 • calibration for clients.