NACIONALNI ETALON

Laboratorij za tehnološke meritve (LTM) deluje v okviru slovenskega distribuiranega meroslovnega sistema v koordinaciji Urada za meroslovje RS (MIRS) in je nosilec nacionalnega etalona za veličino dolžina.

Dejavnosti


  • vzdrževanje nacionalnega etalona za veličino dolžina,
  • vzdrževanje sledljivosti na mednarodni nivo na primarni etalon,
  • sodelovanje v mednarodnih znanstveno-raziskovalnih projektih,
  • sodelovanje v mednarodnih interkomparacijah in komitejih,
  • usposabljanje,
  • kalibracije meril za stranke.

Dejavnosti nosilca nacionalnega etalona sofinancira Urad za meroslovje RS (MIRS).

Odločbo o priznavanju za nosilca etalona najdete na tej povezavi.

 

Realizacija nacionalnega etalona


Kalibrirne in merilne zmogljivosti


Kalibracijske in merilne zmogljivosti (CMC) so najboljše zmogljivosti laboratorija, ki so v skladu z Dogovorom o medsebojnem priznavanju nacionalnih merilnih etalonov ter kalibracijskih in merilnih certifikatov, izdanih v nacionalnih merilnih institicijah (MRA), ki ga je predpisala Republika Slovenija, ter so navedene v dodatku C k MRA in se vodijo v podatkovni bazi Mednarodnega urada za uteži in mere (BIPM).

Preglednica CMC-jev

 

Mednarodne interkomparacije


Mednarodna medlaboratorijska primerjava (interkomparacija) je projekt, v katerem laboratorij primerja svoje merilne zmogljivosti na določenem področju in za določeno veličino z zmogljivosti drugih laboratorijev na mednarodni ravni.

Politika Laboratorija za tehnološke meritve je, da sodeluje v vseh interkomparacijah, ki jih organizirata EURAMET (Evropsko združenje meroslovnih institucij), in EA (Evropska akreditacija) za področja in veličine, ki jih je laboratorij akreditiral oz. posredoval v bazo BIPM kot kalibracijske in merilne zmogljivosti (CMC). Za področja, kjer omenjene interkomparacije niso na razpolago, se laboratorij vključuje v sheme na osnovi dvo- ali večstranskih mednarodnih dogovorov in takšne sheme tudi sam organizira.

Znanstveno-raziskovalne naloge


Na področju nacionalnega etalona je znanstveno-raziskovalno delo usmerjeno predvsem v razvoj novih kalibracijskih metod in postopkov, raziskave merilne negotovosto, razvoj novih merilnih naprav ter razvoj programske podpore za izvedbo merjenj in preračune merilnih podatkov.

Znanstveno-raziskovalni projekti so najpomembnejša dejavnost laboratorija. Cilj projektov je predvsem širjenje etalonske baze in izboljšanje kalibracijskih in merilnih zmogljivosti.