Kalibracije in meritve

Na področju znanstvenega in industrijskega meroslovja je primarna naloga laboratorija vzdrževanje nacionalnega etalona za dolžino in zagotavljanje sledljivosti meritev v slovenski industriji. V ta namen se je laboratorij akreditiral za kalibriranje dolžinskih etalonov in merilnih sredstev pri Slovenski akreditaciji (SA).

 

Poslovnik kakovosti


Poslovnik kakovosti

Kalibracijski postopki


Kalibracijske postopke najdete na tej povezavi. (potrebujete geslo za dostop)

Akreditacija


Prvi akreditacijski listini za dejavnost na področju kalibracije v skladu s standardom EN 45001 je laboratorij dobil leta 1997. Hkrati sta ga akreditirali Slovenska akreditacija SA (takrat USM-SA) in nizozemski akreditacijski organ RvA. Najprej smo bili akreditirani le za postopka kalibracije planparalelnih končnih meril (kladic) dolžin 0,5 mm do 100 mm in komparatorjev za končna merila 0,5 mm do 100 mm. Potem smo obseg akreditacije večkrat razširili, tako da smo danes akreditirani že za 35 postopkov kalibracije etalonov in merilnih sredstev (Kalibracije, akreditirane po ISO 17025). Leta 2001 smo pridobili tudi akreditacijo po standardu ISO 17025.

Meritve


Za potrebe industrije izvajamo tudi precizne meritve geometrije obdelovancev, (enokoordinatne, dvokoordinatne in trokoordinatne meritve). Enokoordinatne meritve lahko izvedemo negotovostjo U = 0,1 µm; k = 2 (v merilnem območju do 60 mm), trikoordinatne meritve na merilni napravi Zeiss UMC 850 pa z negotovostjo U = 2,1 µm + 3,3E-6·L ; k = 2 (L je merjena dolžina).

Kalibracije, akred. po ISO/IEC 17025


Neakreditirane kalibracije


Laboratorij za potrebe industrije kalibrira tudi dimenzionalna merilna sredstva, za katere ni akreditiran. To so predvsem namenska merilna sredstva, dvokoordinatne merilne naprave in posebne izvedbe klasičnih merilnih sredstev. Takšne kalibracije izvajamo v skladu s predhodnim dogovorom z naročnikom ob upoštevanju njegovih meroslovnih zahtev.

Informacije za naročnike


Naročanje storitev

Delovni čas za stranke: 8:00 - 14:00

Ob naročilu je potrebno za kalibracijo dostaviti:

  • merilnico oz. etalon, opremljen s številko,
  • naročilnico, ki naj vsebuje popoln spisek opreme za kalibracijo, zahteve glede merilne negotovosti, ter sklic na ponudbo,
  • navesti način odpreme (osebni dvig, poslati po pošti).

Ob naročilu je potrebno za meritev dostaviti:

  • merjenec,
  • naročilnico,
  • risbo z označenimi kotami, ki jih je potrebno izmeriti,
  • navesti način odpreme (osebni dvig, poslati po pošti).

Izjava o varovanju zaupnosti podatkov:
Vse informacije o naročniku, ki so pridobljene v okviru storitev so zaupne narave. Informacije o naročniku se lahko posreduje državnim organom, o tem se predhodno obvesti naročnika, razen kadar to zakon izrecno prepoveduje.