Izobraževanje

Strokovno izpopolnjevanje, seminarje in svetovanja organiziramo na željo naročnika v našem laboratoriju ali na drugi lokaciji v skladu z dogovorom. Ta dejavnost je v prvi vrsti namenjena različnim profilom ljudi iz industrije, ki želijo izpopolniti svoje znanje in pridobiti informacije o trenutnem stanju tehnike na področjih, ki jih obravnavamo. Trajanje posameznega izobraževanje je ovrednoteno po izkušnjah in količini posameznega gradiva, lahko pa se tudi ustrezno skrajša oz. podaljša v skladu z naročnikovimi željami in potrebami. Prav tako je možno obstoječe izobraževalne programe dopolniti ali spremeniti, lahko pa tudi na željo naročnika organiziramo povsem namenska izobraževanja.

TEME PREDAVANJ