Na področju znanstvenega in industrijskega meroslovja je primarna naloga laboratorija vzdrževanje nacionalnega etalona za dolžino in zagotavljanje sledljivosti meritev v slovenski industriji.

TRENUTNO NI AKTUALNIH IZOBRAŽEVANJ!

Laboratorij za tehnološke meritve (LTM) deluje v okviru slovenskega distribuiranega meroslovnega sistema v koordinaciji Urada za meroslovje RS (MIRS) in je nosilec nacionalnega etalona za veličino dolžina.

 

Znanstveno-raziskovalno delo laboratorija je usmerjeno predvsem v razvoj meroslovnih aplikacij za praktično uporabo v industriji, znanosti in drugih panogah. Laboratorij opravlja tudi storitveno dejavnost na področjih industrijskega in znanstvenega meroslovja ter sistemov vodenja kakovosti, ki obsega umerjanje, overjanje in strokovno usposabljanje.

V LTM od decembra 2013 uporabljamo merilno opremo, ki je bila dobavljena v okviru EU projekta “Infrastruktura meroslovnega sistema – Dolžina”